PUL – Personuppgiftslagen

Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan av bevakningsservice eller övriga tjänster lagras hos Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB i enlighet med samtycket från dig. Uppgifterna kan komma att användas inom ramen för Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB:s verksamhet, t ex som underlag för marknads- och kundanalyser eller statistik.

Genom att godkänna våra allmännavillkor samtycker du till Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB:s insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Kontaktuppgifter

Hemnu Fastighetsmäklare i Sverige AB
Box 901 09
120 21 STOCKHOLM
Mob: 073-679 76 77
E-post: info@hemnu.se